Helse Svar > Medisiner og narkotika > bivirkninger > Hva er noen bivirkninger av plasmaferese?

Hva er noen bivirkninger av plasmaferese?

Hva er noen bivirkninger av plasmaferese?

Pasienten kan oppleve svimmelhet, kvalme, nummenhet, prikking, eller svimmelhet under eller etter inngrepet. Disse effektene vanligvis går fort, slik at pasienten kan vende tilbake til normale aktiviteter på samme dag.