Helse Svar > Mental Helse > avhengighet > Har en ulovlig overdose narkotika avbryte en livsforsikring?

Har en ulovlig overdose narkotika avbryte en livsforsikring?

Har en ulovlig overdose narkotika avbryte en livsforsikring?

Vanligvis nei. Var personen en rusmisbruker da politikken ble tatt ut? Var det tatt opp på programmet? Nei. Det eneste unntaket vil være hvis politikken var i de to første årene og personen løy om narkotikabruk da forsikringen ble oppnådd. Hvis det er over to år, eller at personen ikke ligge på den tiden, og premien er betalt, er det politikk i kraft.