Helse Svar > Mental Helse > avhengighet > Kan du ta suboxone om natten?