Helse Svar > Mental Helse > avhengighet > Hvor mange mennesker har dødd på grunn av rusmisbruk?

Hvor mange mennesker har dødd på grunn av rusmisbruk?

Hvor mange mennesker har dødd på grunn av rusmisbruk?

Absolutt ingen fra å røyke, spise eller recto-inntak marihuana, noensinne, i det hele tatt. Millioner og millioner fra alkoholbruk, misbruk, og relaterte dumhet. Tusenvis fra tobakk bruker daglig, forbannet folkemord.