Helse Svar > Mental Helse > avhengighet > Hvor lang tid en person har å gjøre narkotika, slik at de kan betraktes som en narkoman?

Hvor lang tid en person har å gjøre narkotika, slik at de kan betraktes som en narkoman?

Hvor lang tid en person har å gjøre narkotika, slik at de kan betraktes som en narkoman?

Å være en narkoman betyr at du må stole på en fornærmende narkotika. Det spiller ingen rolle så lenge du fortsetter å bruke den.