Helse Svar > Mental Helse > avhengighet > Hva menes med Law of Addiction?

Hva menes med Law of Addiction?

Hva menes med Law of Addiction?

The Law of Addiction stater "" Administrasjon av et medikament til en rusavhengig vil føre til re-etablering av kjemisk avhengighet av vanedannende stoff. "Begrepet ble brukt i 1988 i en artikkel av Joel Spitzer med tittelen "The Law of Addiction.
Se relaterte link.