Helse Svar > Mental Helse > tourettes syndrome > Hva er Tourettes syndrom?

Hva er Tourettes syndrom?

Hva er Tourettes syndrom?

Dens når penis har Spaz angrep og det skjer når penis er i skjeden.