Helse Svar > Mental Helse > avhengighet > Er hydroxyzine en avhengighet?

Er hydroxyzine en avhengighet?

Er hydroxyzine en avhengighet?

Hydroxyzine reduserer aktiviteten i sentralnervesystemet. Jeg tror at det ikke kan føre til avhengighet, men du bør kontakte din MD.